Välkommen till vår Monter B03:49 på Elmia Polymer, 8-11 maj i Jönköping.