Hyss AB har tecknat ett femårigt avtal gällande leveranser av formsprutade plastdetaljer till ett värde av minst 22 MKR. Leveranser påbörjas i September 2011. En 800 tons formsprutningsmaskin med automationsutrustning har införskaffats för detta.