Teknisk Formsprutning

oversikt2_hyssHyss AB utför teknisk formsprutning i alla seriestorlekar, med en eller flera plastkomponenter. Hanterar alla termoplaster (inklusive Peek och armerat), samt har korta ledtider.

Hyss AB erbjuder också:

  • Uppmätning
  • Tryck / Lackering
  • Sammansättning
  • Förpackning / Logistik
  • Produktionsrationalisering
  • Anläggningsdrift enligt ISO9002

 

All formsprutning utförs med helautomatisk drift.

Hyss AB arbetar med mycket modern maskinpark i öppna ljusa lokaler på 2000 m². Kapaciteten spänner från 60 upp till 800 tons maskiner. Vi klarar därmed allt från detaljer som bara är några millimeter till en kvadratmeter i storlek, med skottvikter från ett par gram upp till 3,5 kilo.