Investering utrustning för 2K formsprutning. Ny verktygsteknik 2K utprovad och används i löpande serieproduktion.