2011-05-19

Hyss AB har tecknat ett femårigt avtal gällande leveranser av formsprutade plastdetaljer till ett värde av minst 22 MKR. Leveranser påbörjas i September 2011. En 800 tons formsprutningsmaskin med automationsutrustning har införskaffats för detta.

By ||

2011-05-10

Den 1:a juli flyttar vi till nya lokaler på Telegatan 3 i Nässjö!

By ||

2011-05-05

Vi tackar för alla besökare i vår monter på PLASTTEKNIK Sverige/Danmark 2011 i Malmö för ert stora intresse.

By ||